Γιώργος Ιωαννίδης, Η Φιλοσοφία της Μελαγχολίας, Εκδόσεις Δαιδάλεος, www.daidaleos.gr

Γιώργος Ιωαννίδης, Η Φιλοσοφία της Μελαγχολίας, Εκδόσεις Δαιδάλεος, www.daidaleos.gr

Γιώργος Ιωαννίδης, Η Φιλοσοφία της Μελαγχολίας, Εκδόσεις Δαιδάλεος, www.daidaleos.gr