Ασκήσεις Αναπνοής από τους Σοφούς της Ανατολής, Παναγιώτης Ασημεόνογλου,Εκδόσεις Δαιδάλεος – www.daidaleos.gr

Ασκήσεις Αναπνοής από τους Σοφούς της Ανατολής, Παναγιώτης Ασημεόνογλου,Εκδόσεις Δαιδάλεος - www.daidaleos.gr

Ασκήσεις Αναπνοής από τους Σοφούς της Ανατολής – Παναγιώτης Ασημεόνογλου – Εκδόσεις Δαιδάλεος