Νεκρονομικον ΙΙ, Γιώργος Ιωαννίδης, Εκδόσεις Δαιδάλεος – www.daidaleos.gr

Νεκρονομικον ΙΙ, Γιώργος Ιωαννίδης, Εκδόσεις Δαιδάλεος - www.daidaleos.gr

Νεκρονομικον ΙΙ, Γιώργος Ιωαννίδης, Εκδόσεις Δαιδάλεος – www.daidaleos.gr