Ευλαμπία Τσιρέλη, Συνομιλώντας με τους συγγραφείς μας, Εκδόσεις Δαιδάλεος - www.daidaleos.gr

Ευλαμπία Τσιρέλη, Συνομιλώντας με τους συγγραφείς μας, Εκδόσεις Δαιδάλεος – www.daidaleos.gr