Το πρόσωπο του Ιησού ως αρχέτυπο του ανθρώπου, Γιώργος Ιωαννίδης, Εκδόσεις Δαιδάλεος – www.daidaleos.gr

Το πρόσωπο του Ιησού ως αρχέτυπο του ανθρώπου, Γιώργος Ιωαννίδης, Εκδόσεις Δαιδάλεος - www.daidaleos.gr

Το πρόσωπο του Ιησού ως αρχέτυπο του ανθρώπου, Γιώργος Ιωαννίδης, Εκδόσεις Δαιδάλεος – www.daidaleos.gr