Η διερεύνηση της Ιστορίας μέσα από άγνωστες πτυχές της.

η ίδρυση της Αλεξάνδρειας

Η ίδρυση της Αλεξάνδρειας

Πολλοί μελετητές αναφέρουν ότι ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας, έχοντας εγκαταστήσει το βασίλειό του στην περιοχή, άρχισε να διαλέγει χώματα με υγιεινό κλίμα, εύφορα και με καλή άρδευση. Φθάνοντας στην τοποθεσία όπου ήταν η Αλεξάνδρεια, βρήκε τα ίχνη ενός τεράστιου οικοδομήματος, με έναν μεγάλο αριθμό από μαρμάρινες κολόνες.

Περισσότερα

η ίδρυση της Αλεξάνδρειας

Πτολεμαίος: ένας Έλληνας βασιλιάς

Μετά τον Αλέξανδρο βασίλευσε ο «χαλίφης» του, ο Πτολεμαίος. Ήταν σοφός άνθρωπος, κρατούσε τα ηνία της εξουσίας σταθερά και ήταν άριστος κυβερνήτης. Η βασιλεία του διήρκεσε σαράντα χρόνια – βέβαια, άλλοι υποστηρίζουν ότι διήρκεσε μόνο είκοσι.

Περισσότερα

η ίδρυση της Αλεξάνδρειας

Μέγας Αλέξανδρος και Ινδία

Όταν ο Αλέξανδρος σκότωσε τον Πώρο, έναν από τους βασιλιάδες της Ινδίας και κυβερνήτη της πόλης Μανκίρ, θέλησε όλοι οι βασιλιάδες της Ινδίας να υποταχτούν σ’ εκείνον, όπως αναφέραμε ήδη, προσφέροντάς του χρήματα και φόρο υποτέλειας.

Περισσότερα

μισθοφόροι Μεσαίωνας βιβλίο κοντοτιέροι

Μεσαιωνικοί μισθοφόροι: οι κοντοτιέροι

Οι μισθοφόροι στην Ιταλία αναφέρονταν γενικότερα με την ονομασία κοντοτιέροι (σ.σ.: εκ του συμβολαίου –condotta– που υπέγραφαν με τους εργοδότες τους). Ο όρος απαντάται σε κείμενα ήδη από τα μισά του 12ου αιώνα, φαίνεται όμως ότι η σταδιακή επικράτηση των Ιταλών στο επάγγελμα, από τα μισά του 14ου αιώνα και έπειτα, συνέβαλε στην επικράτησή του.

Περισσότερα

Μια περιήγηση στον μεσαιωνικό Μοριά, μέσα από θρύλους και διηγήσεις

Tαξιδεύουμε  στις ομορφότερες καστροπολιτείες των λεγόμενων Μέσων Αιώνων, όπως αυτή του Μυστρά και της Μονεμβασιάς, στο Κάστρο του Χλεμουτσίου όπου ήταν και το και το πρώτο νομισματοκοπείο επί της κυριαρχίας των Βιλλεαρδουίνων, στο κάστρο της Ακροκορίνθου που αποτελούσε το πολυτιμότερο «κλειδί» του Μοριά και στο φημισμένο κάστρο της Καρύταινας. Ζωντανεύουν μύθοι και θρύλοι που έχουν ριζώσει σε κάθε τόπο, θρύλοι όπως της πριγκιποπούλας Ωριάς που ξεγελάστηκε και οι Τούρκοι κατέλαβαν το κάστρο της Μεγάλης Μαΐνης αλλά και καλπάζουν νοερά τα Τάγματα των Ναϊτών, των Τευτόνων και των Σπιταλιωτών.

Περισσότερα